Als Webshop beheerders onderhouden we een voortdurende beleid om uw privacy te waarborgen als bezoekers van onze webshop.

 1. Registratie 
  Registratie is niet nodig om een deel van onze webshop te bezoeken.
 2. Uw identiteit 
  We houden geen gegevens bij over de identiteit van de bezoekers van onze webshop.
 3. Verspreiding van persoonlijke informatie 
  Wij verbinden ons ertoe niet om uw persoonlijke informatie aan derden, met inachtneming van onze naleving van de wet. 
 4. Cookies 
  Bij uw bezoek aan equihorsesupply.nl sturen wij een of meer “cookies” – bestandjes met een reeks karakters – naar uw computer waarmee uw browser als een unieke gebruiker wordt geïdentificeerd. Wij gebruiken cookies om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren. Daarvoor slaan we gebruikersinstellingen op en houden we ontwikkelingen in gebruikersgedrag bij, bijvoorbeeld hoe mensen zoeken. De meeste browsers zijn standaard zo ingesteld dat ze cookies accepteren. U kunt uw browser echter alle cookies laten weigeren of laten waarschuwen wanneer er een cookie verzonden wordt. Bedenk wel dat het kan gebeuren dat sommige opties en diensten van equihorsesupply.nl niet goed functioneren als u cookies weigert.
  Log-informatie
  Wanneer u gebruik maakt van diensten van equihorsesupply.nl slaan onze servers automatisch informatie op die uw browser bij elk bezoek aan een website verstuurt. In dergelijke server logs kan informatie worden opgenomen zoals zoekvraag, IP-adres, browsertype, browsertaal, datum en tijd van uw zoekvraag en een of meer cookies die uw browser kunnen identificeren.
 5. Toegevoegde inhoud 
  Geen bezoeker wordt verplicht op enigerlei wijze te reageren op de inhoud van deze webshop, maar bijdragen van onze bezoekers worden gewaardeerd. Tenzij u anders bepalen, gaan we ervan uit dat uw opmerkingen en / of bijdragen kunnen worden toegevoegd aan onze webshop. Dit geldt uitsluitend voor  de "Reageren" sectie van deze webshop, waar commentaar van bezoekers worden gepubliceerd. U wordt aangeduid met de eerste naam en / of initialen. Houd er rekening mee dat we moeten rekenen op u om ervoor te zorgen dat alleen de "rechten-vrije" (niet auteursrechtelijk beschermde) inhoud wordt ingediend, of dat u enige houder van alle rechten die de intellectuele eigendom met betrekking tot de inhoud die u indient.
 6. Intrekking van toegevoegde inhoud 
  Op elk moment kunt u ervoor kiezen om uw inhoud in te trekken. Laat het ons weten via e-mail, met vermelding van welke inhoud u wenst op te nemen en wij zullen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is uw inhoud verwijderen van onze webshop. Ons e-mail adres is info@equihorsesupply.nl.
 7. Vertrouwelijkheid 
  Houd er rekening mee dat het internet, door zijn aard, een ongeschikte plaats voor vertrouwelijke informatie is. Gelieve niet ons dergelijke informatie. Hoewel we onder nemen om dergelijke informatie te verspreiden, moet u zich realiseren dat we niet in een positie zijn om het vertrouwelijke karakter van privileges te claimen. Dit betekent dat het uw verantwoordelijkheid is om te zorgen dat we geen vertrouwelijke informatie  ontvangen. Op grond van dit beleid, verbinden wij ons ertoe om uw informatie niet aan derden, tenzij wij daartoe verplicht door een vertegenwoordiger van de wettelijke autoriteit of instanties, te verschaffen.
 8. Bescherming van de rechten en belangen van anderen 
  Terwijl we uw rechten respecteren, ook wij respecteren de rechten en belangen van anderen. Als we, afleiden uit de informatie die u ons hebt gegeven, dat een strafbaar feit, of op andere wijze moreel verwerpelijke daad, kan zijn begaan, voelen we ons verplicht om een passende overheidsinstantie van onze bevindingen mee te delen, en om dergelijke autoriteit of instanties te helpen bij hun onderzoek.